עיריית רחובות הוציאה הבוקר (יום א') צו הפסקת עבודה לאתר הבנייה ברחוב דולינסקי, לאחר שאתמול בבוקר התגלה כי קיר הדיפון באתר קרס.
הגורמים הרלוונטיים במנהל ההנדסה ביקרו במקום, על מנת להבין את היקף האירוע ולאמוד את גודל הנזק.
עקב הקריסה, כינס ראש העירייה, רחמים מלול, ישיבה דחופה הבוקר בעירייה, בהשתתפות כל הגורמים הרלוונטיים: מהנדסת העיר וצוות מנהל ההנדסה, היועצת המשפטית, אגף הפיקוח על הבנייה וגורמים נוספים.
החלטה ראשונה שהתקבלה בישיבה היתה סגירת האתר והוצאת צו להפסקת העבודה במקום – לאלתר. ההחלטה באה ימין ספורים אחרי פרסום הנחיות חדשות של העירייה בנושא הבטיחות באתרי הבנייה.
במקביל הגורמים הרלוונטיים בעירייה ימשיכו לעקוב מקרוב אחר הנעשה במקום. כמו כן הם מקיימים התייעצויות עם מהנדסים וקונסטרוקטורים לבדיקה, ולנקיטת אמצעים נוספים אפשריים, כגון בניית דיפונים חדשים וקירות תומכים בהתאם להמלצות המומחים.
ראש העיר, רחמים מלול: "הוריתי להפסיק לאלתר את העבודה במקום, ולסגור את אתר הבנייה להמשך העבודות. בקרתי הבוקר באתר הבנייה על מנת לבדוק במה המדובר. אנו מפקחים מקרוב על המצב בשטח, ועם קבלת חוות דעתם של המומחים המקצועיים- יגובשו הנחיות לעבודות החיזוק באתר".