עורך דין ותיק ומוכר ברחובות הגיש השבוע לבית משפט השלום בעיר תביעה על סך 100,000 אלף שקל כנגד משרד עורכי דין אחר, בטענה כי זה הפיץ עליו שמועות.
שכונת קריית משהשכונת קריית משה
שכונת קריית משה
(צילום: אבי מועלם)
קראו גם:
בכתב התביעה נטען כי התובע הוזמן לפגישה עם 64 בעלי דירות ברחוב טוכמן בקריית משה, כדי לבחון אפשרות לשכור את שירותי משרדו לייצוג בעלי הדירות בפרויקט ההתחדשות העירונית בשכונה.
כאן המקום לציין שפרויקט ההתחדשות בקריית משה הוא הגדול ביותר שאושר עד כה בישראל על ידי הותמ"ל (הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור). התוכנית שקודמה על ידי הרשות להתחדשות עירונית ועיריית רחובות, כוללת 4,000 יחידות דיור שייבנו במקום 1,300 שיכונים ישנים בשכונה. 6,000 יחידות דיור נוספות יוקמו בשטחים סביב השכונה ובסך הכול מדובר על 10,000 יחידות דיור.
עורך הדין טוען כי הוא הבהיר לבעלי הדירות שייעוץ וליווי משפטי בהליך מורכב וממושך של פרויקט פינוי־בינוי במסגרת התחדשות עירונית דורשים מקצועיות וניסיון ספציפי בתחום שאין לו. למרות זאת בעלי הדירות התעקשו ובסופו של דבר ניאות עורך הדין לקבל עליו את הייצוג, בתנאי שיצוות אליו משרד עורכי דין נוסף המתמחה בתחום וכך היה.
בשנת 2019 התקיימה אספת בעלי הדירות של המתחם המיועד להתחדשות, עורך הדין הוצג לדיירים ובחירתו אושרה ביחד עם המשרד השני ועד מהרה החל הליך לבחירת היזם שיקבל על עצמו את הפרויקט. בחודש יולי האחרון כינסה הנציגות את בעלי הדירות כדי להודיע על זהות היזם שנבחר, אלא שיום קודם לכן הופתע עורך הדין לקבל ממשרד עורכי דין שאינו קשור לנושא מכתב התראה לפני נקיטת הליכים שעותק ממנו נשלח גם לראש הרשות להתחדשות עירונית, ראש מנהלת התחדשות עירונית קריית משה, הייעוץ המשפטי של מנהלת קריית משה, הממונה על פניות דיירים ברשות להתחדשות עירונית ולנציגות התושבים בקריית משה. במכתב נטען בין היתר כי עורך הדין מרחובות הציג לתושבים מצגי שווא חמורים, ונרמז בו כי עורך הדין עשה ניסיון להתעשר שלא כדין ונתן לדיירים עצות שחושפות אותם בפני עילת תביעה.
בתביעה שהגיש, טוען עורך הדין מרחובות כי מדובר במשרד עורכי דין שפעל באמצעות שליחים עוד בטרם הוקמה המנהלת להתחדשות עירונית כדי לשדל בעלי דירות בשכונה לחתום על חוזים ובכך "טמן מוקשים" בכל מתחם בשכונה, או בחלק מהמתחמים, מה שמקשה לקדם את ההליכים לבחירת יזם.
התובע טוען שהמכתב שהוצא גרם נזק רב לשמו הטוב, שכן כעורך דין ותיק המוניטין שלו הוא רכושו העיקרי ומקור פרנסתו. לטענת התובע הוא שיגר באופן מיידי מכתב התראה למשרד עורכי הדין ודרש מהם לחזור בהם מהדברים ולהתנצל, אולם הם סירבו ועל כן הוא תובע מהם פיצוי על פגיעה בשמו הטוב.