הסדר פשרה בנושא הפרדה בין נשים לגברים בבית העלמין מרמורק-שעריים ברחובות הוצג השבוע לבית המשפט המחוזי בירושלים. במסגרת ההסדר נקבע כי 'חברה קדישא' רחובות תוכל להציב שלטים אלקטרוניים המבקשים להפריד בין גברים ונשים הנוכחים בלוויה או באזכרה הנערכת במקום - שיופעלו רק על פי בקשה מפורשת של משפחת המנוח.
טובלים במקווה: המים מלאים שברי טיח כבר הורדתם את האפליקציה של mynet?
סוגיית ההפרדה בין נשים לגברים בבית העלמין עלתה השבוע לדיון בבית המשפט, שקבע כי רק בקשה מצד משפחת המנוח על קיום הסדרי הפרדה במהלך הלוויות ואזכרות, יכולה להוביל להצבתו של שילוט תואם שיורה על הפרדה זו בפועל.
מקור ביטול ההפרדה בין גברים לנשים בבתי העלמין בעיר היה בעתירה שהוגשה על ידי המרכז הרפורמי לדת ומדינה והקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב, נגד 'חברה קדישא' ברחובות ובירושלים. על פי העתירה, השתיים הפרו את הוראתו של חוזר מנכ"ל, הקובע מפורשות כי אין להציב שלטי הפרדה בבתי העלמין. בעתירה צוין, כי מדובר בהדרת נשים במרחבים הציבוריים, אך לטענת נציגי 'חברה קדישא' ברחובות, השילוט שהוצב להפרדה בתוך בית העלמין נבע כתוצאה מדרישה של רבות מהמשפחות הקוברות את יקיריהן, שלא ראו בכך 'הפרדה' או מה שמכונה 'הדרת נשים'.
עוד טענו ב'חברה קדישא', כי חוזר המנכ"ל לא חל עליהם מאחר והוצא על ידי המשרד לשירותי דת ואילו הם כפופים לרבנות הראשית, שהסכימה להפרדה שבוצעה בשטח בתי העלמין.
הצדדים הגיעו לדיון בנושא בבית המשפט המחוזי בירושלים, ולאחר שהציגו את טיעוניהם ציינו אף כי הגיעו למתווה פשרה, שלפיו השילוט הקיים יוסר. לחילופין, הוסכם כי במידה ומשפחת המנוח תבקש באופן מפורש כי במסגרת הלוויה או האזכרה יש לבצע סידורי הפרדה, רק אז יוצב שילוט אלקטרוני, שמייד לאחר הלוויה יוסר מהמקום.
עו"ד אורלי ארז־לחובסקי, המשמשת כמנהלת המחלקה המשפטית במרכז הרפורמי לדת ומדינה: "זו בשורה מצוינת, שכן מדובר ב'חברה קדישא' של שתי ערים שסירבו בתוקף לפעול על פי חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת, שהורה על הסרת השלטים. אפשר לומר שהגענו לקץ שלטי ההפרדה בבתי העלמין".
ברוך פולק, מנהל 'חברה קדישא' רחובות, מסר כי הוא מקווה שההסכם יהיה לטובת כל הציבור המגיע לבית העלמין: "אחרי שהעירו לנו, החלטנו להציב שלט שבו רק מי שמעוניין בהפרדה יפעל על פיה. אם אתה שואל אותי, הייתי רוצה שהמצב שהיה מקודם הוא זה שיהיה היום, אבל הגענו להסדר ועל פיו נפעל".