ברבעון האחרון של שנת 2019 ערכה עיריית רחובות סקר שביעות רצון בקרב תושבי העיר. בנוסף נבדק מספר הפניות שנעשו למוקד העירוני, הנושאים שהועלו ע"י התושבים וזמן הטיפול בפניות. הממצאים מעניינים.
שכונת רחובות החדשהשכונת רחובות החדשה
שכונת רחובות החדשה
(צילום: אבי מועלם)
בשנת 2019 החליט ראש העירייה רחמים מלול להעמיק את הטיפול בנושא הסביבה וחזות העיר. לפיכך מונה מחזיק תיק חזות העיר והסביבה, עו"ד יניב מרקוביץ' , לסגן ראש העירייה בשכר. "החלטנו לנהוג בשקיפות ולפרסם את הנתונים. למהפכה שאנחנו מובילים בשטח יש גם בסיס איתן בעובדות. הנתונים האלה מעניקים את הדחיפה לצוותי העובדים והמנהלים בשטח להשתפר עוד יותר", מסביר השבוע מרקוביץ'.
על מנת לשים דגש ולחזק את העשייה ערך מרקוביץ' , יחד עם אגף חזות העיר ואגף גנים ועיצוב הסביבה, תוכנית עבודה מפורטת, שעיקריה היו הקפדה יתירה על טיפול נקודתי בכל פניה ופניה מצד התושבים באמצעות המוקד העירוני, בין היתר באמצעות הגדלת תקנים, הרחבת שעות העבודה של מצבת העובדים הקיימת ורכישת ציוד נוסף. כמו כן, נערך מעקב צמוד במהלך השנה אחר המדדים, והנתונים נבדקים בחתכים שונים.
מנהלי האזורים בכל אגף אף נמדדים בעמידתם בטיפול בפניות לפי זמני תקן השירות של עיריית רחובות. כמו כן נמדדים בהיקף הפניות שהם עצמם פותחים לאור מפגעים ונושאים לטיפול שהם נתקלים בהם במהלך הסיורים, שהם עורכים במהלך היום באזורים שהם מופקדים עליהם.
עם סיכום הנתונים לשנת 2019, מדווחים בעירייה כי המטרה לשיפור המצב והשירות הושגה: 79% מהתושבים שהשתתפו בסקר דיווחו כי הם מרוצים במידה רבה מהטיפול בפנייתם. באגף גנים ועיצוב הסביבה נמצא כי 77% מרוצים במידה רבה מהטיפול בפנייתם.
באגף חזות העיר טיפלו ב- 42,585 פניות בשנת 2019 , ונרשמה ירידה של כאחוז אחד בהיקף הפניות לעומת היקף הפניות בשנת 2018 . הפניות עוסקות במגוון נושאים הקשורים לניקיון ותברואה: פינוי אשפה, ניקיון, מחזור, הדברה, פינוי פגרים, שילוט פסולת ועוד. נמצא כי ב- 98% מהפניות עמד האגף בזמני התקן השירות, לעומת 91.5% מהפניות אשתקד .
בסקר שביעות רצון שנערך בקרב התושבים שפנו למוקד העירוני ברבעון באחרון של שנת 2019 בנושאים שטופלו על ידי אגף חזות העיר, נמצא כי 79% מרוצים במידה רבה מאופן הטיפול בפניה. 65% הביעו שביעות רצון ממשך הטיפול בפנייתם.
באגף גנים ועיצוב הסביבה טיפלו ב 15,959 פניות בשנת 2019 , ונרשמה עליה של כ- 6% בהיקף הפניות לעומת היקף הפניות בשנת 2018 .
הפניות עוסקות במגוון נושאים הקשורים בשטחים הירוקים והמגוננים בעיר כגון גנים ציבוריים, ריהוט רחוב וריהוט משחקים, גינון במוסדות חינוך ברחבי העיר, טיפול בעצים ושיחים ברחבי העיר, השקיה ואחזקת גינות בעיר. נמצא כי ב- 67% מהפניות עמד האגף בזמני תקן השירות, לעומת 63% מהפניות אשתקד .
בסקר שביעות רצון שנערך בקרב התושבים שפנו למוקד העירוני ברבעון באחרון של שנת 2019 בנושאים שטופלו על ידי אגף גנים ועיצוב הסביבה נמצא כי 77% מרוצים במידה רבה מאופן הטיפול בפניה. 66% הביעו שביעות רצון ממשך הטיפול בפנייתם.
(מלול ומרקוביץ' | צילום: דוברות עיריית רחובות)
ראש העירייה, רחמים מלול: "המשוב מהתושבים והנתונים מצביעים על כך שהשגנו את המטרה: שיפור ניכר בחזות העיר לדעת התושבים, מקבלי השירות. יש עוד מה לשפר, ואנחנו נמשיך לעסוק בנושא . יחד עם הגברת האכיפה, נמשיך להשקיע בתחום זה בשותפות של העירייה ועובדיה עם התושבים על מנת שהעיר האהובה עלינו תהיה נקיה, מטופחת ויפה".
על כך הוסיף מרקוביץ' ואמר: "אנחנו שמחים שהתושבים מביעים שביעות רצון אך זוהי רק תחנה נוספת בדרך לשיפורים נוספים ועליה נוספת באחוזי שביעות הרצון של התושבים ובעשייה בשטח בתחומים אלה. זוהי המטרה שהצבנו לנו בקדנציה הזו: להיות טובים יותר בתחום חזות העיר ונגישים יותר לתושבים ואנו נעמוד ביעדים אלה".