בוחרים שמאי מקרקעין ברחובות?
שווי דירה, בית פרטי, חנות או משרד מושפע רבות מזכויות הבנייה הנוספות החלות על הנכס.
כאשר שמאי מקרקעין נדרש להעריך שווי דירה או בית פרטי עליו להתייחס לכלל התכניות העירוניות שמשביחות את הנכס.

תוכנית טז1תוכנית טז1
תוכנית טז1
(מתוך האתר המקוון של רשות מקרקעי ישראל)

מה צריך לדעת שמאי מקרקעין ברחובות על תכנית טז/1:

תכנית טז/1 הינה תכנית שמוסיפה זכויות בנייה מהותיות ומתירה במקרים מסויימים הריסת בית מגורים וותיק ובמקומו הקמת בניין רווי בן 8 קומות.
על פי הוראות התכנית הקמת הבניין מותרת על מגרש ששטחו המינימלי בין 500 מ"ר עד 1,500 מ"ר.
התכנית מעודדת בניית דירות קטנות וקובעת כי מתוך סך הדירות, 20% יהיו בגודל של עד 80 מ"ר.
אם אתם בעלים של מגרש העונה על הוראות התכנית, עליכם להתייעץ עם שמאי מקרקעין ברחובות בקשר לשווי המגרש המושפע מזכויות הבנייה הנוספות.
במקרים מסויימים, מגרש בגודל של כדונם וחצי יכול להגיע לשווי של כ - 16,000,000 ₪.

מה צריך לדעת שמאי נדל"ן ברחובות על תוספת בנייה לבתים פרטיים:

שמאי נדל"ן ברחובות נדרש לשליטה מלאה בהוראות תכנית 2000/ס.
התכנית קובעת תנאים להרחבת בתים פרטיים עד לגודל של 175 מ"ר.
התכנית מגדילה את זכויות הבנייה ותורמת לשווי הבית הפרטי.
שמאי דירות ובתים פרטיים ברחובות נדרש לשלוט בתכנית המוסיפה זכויות בנייה לבית הפרטי שברשותכם ולחשב את תוספת השווי לבית.
מה צריך לדעת שמאי מקרקעין ברחובות על היטל השבחה ומיסוי מקרקעין:
בדרך כלל, עם השנים מאושרות תכניות בניין עירוניות אשר מגדילות את שווי המקרקעין שברשותכם. שיפור תכנוני זה במקרקעין מכח תכנית נושא גם בחוות מס היטל השבחה.
היטל השבחה הינו מס אשר בגינו תחויבו ב - 50% משווי זכויות הבנייה הנוספות אשר הוסיפו כלל התכניות.
למה מחובתכם לפנות לשמאי מקרקעין ברחובות כאשר אתם מבקשים לבצע עסקה בבית ששוויו מושפע מזכויות בנייה נוספות?
לדוגמא:
ברשותכם מגרש של דונם עליו חלה תכנית טז/1. שווי הבית הוותיק במצבו הינו כ - 2.5 מיליון ₪. ושווי החצר כ – 800,000 ₪. רוכש פוטנציאלי מציע לכם מחיר של 4,000,000 עבור הבית.
לכאורה, העסקה נראית מצוינת. בפועל, לא רק שלא תמכרו את הבית במחיר מצוין אלא, תצאו חייבים מאות אלפי שקלים לוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
שמאי נדל"ן / שמאי מקרקעין ברחובות נדרש לנתח את כלל התכניות העירוניות החלות על הבית הפרטי ולציין בדוח שתי נקודות עיקריות:
שווי הבית הפרטי הלוקח בחשבון את כל זכויות הבנייה הנוספות.
אמדן היטל השבחה צפוי.
נתונים אלה קריטיים ביותר כאשר הנכם רוצים לדעת כמה כסף בפועל יישאר בידכם ובעיקר כאשר מדובר על פירוק שיתוף או ירושה.
במידה ואתם בוחרים שמאי מקרקעין ברחובות לצורך חלוקת ירושה או פירוק שיתוף, אנו ממליצים לכם להיכנס לקישור הבא וללמוד על המיסוי הצפוי לצורך ביצוע חלוקה הוגנת ונכונה.

תחשיבתחשיב
תחשיב
(באדיבות פז שמאות מקרקעין)

מה צריך לדעת לפני שבוחרים שמאי מקרקעין לצורך חלוקת ירושה?

מה צריך לדעת שמאי מקרקעין / שמאי נדל"ן ברחובות על מיסוי רשות מקרקעי ישראל:
כפי שציינו קודם, הוראות תכנית טז/1 חלות על מגרשים שגודלם לכל הפחות 500 מ"ר.
על פי מכלול ההחלטות רשות מקרקעי ישראל, עסקאות וניצול זכויות בנייה במגרשים אשר גודלם מעל 280 מ"ר, במקרים מסויימים יטילו אליכם תשלומים של עשרות ואף מאות אלפי שקלים לרשות מקרקעי ישראל.
שמאי מקרקעין ברחובות, הבקיא במיסוי רשות מקרקעי ישראל, נדרש לנתח את חוזה החכירה, ולאמוד אח כל אפשרויות התשלום לרשות מקרקעי ישראל לצורך אמדן התשלום הנמוך ביותר ככל הניתן עבור ניצול זכויות הבנייה או מכירת המקרקעין.

מה צריך לדעת שמאי מקרקעין / שמאי נדל"ן ברחובות על השפעת קווי המטרו על שווי המקרקעין:

נגישות לצירי תחבורה ציבורית משפיעה רבות על שווין של דירות מגורים, בתים פרטיים ונכסים מסחריים.
על פי מחקרים ואומדנים שבוצעו בעולם, נגישות לקווי המטרו הינה ברת משקל רב באמדן שווי דירה או בית פרטי.
שמאי דירות ברחובות נדרש להתייחס להשפעתו של קו המטרו אשר מתוכנן לחצות את העיר מחלקו הצפון מערבי של רחוב הרצל עד לצומת ביל"ו בדרום מזרח.
תרשים קווי המטרו ברחובות:
במשרדנו פז שמאות מקרקעין, מעסיק שמאי מקרקעין עם ניסיון של עשרות שנים הבקיאים במגוון תחומי שמאות המקרקעין.
למשרדנו, הכרות רבה עם תחומי מיסוי המקרקעין וניצול זכויות בנייה. ידוע, כי בעסקת מקרקעין רב הנסתר על הגלוי, ולכן, אנו נשמח לתת לכם ייעוץ חינם בכל סוגיה.
פז שמאות מקרקעין.
טלפון: 2698*
המידע הינו כללי בלבד ואינו משפטי. בביצוע פעולה במקרקעין יש להתייעץ עם גורם מוסמך.