ראשי מחאה הזבל נגד העירייה החליטו בימים האחרונים על אסטרטגיית מאבק חדשה - הצפת תיבת הדואר האלקטרוני של מנהל לשכת ראש העירייה, בהדעות מטעמם.
חברי קבוצת הפייסבוק של המחאה התבקשו לשלוח ללשכת ראש העירייה את נוסח ההודעה הבאה:
"הנדון: שיפור האכיפה בתחומי הניקיון ואיכות הסביבה". כל תושב מתבקש למלא בעצמו היכן הוא מתגורר ולהוסיף כי "לצערי קיימת בעיה מהותית בכל הקשור לפיקוח ולאכיפת חוקי העזר העירוניים בתחומי הניקיון".
"עובדה קיימת ומצערת היא כי קיימים בעיר תושבים רבים, אשר בין במתכוון ובין מתוך חוסר ידיעה אינם מצייתים לחוק בכל הקשור לנושאי השלכת פסולת גרוטאות וגזם ובכל הקשור לאיסוף צואת כלבים.
"קיימת יחידת פיקוח אשר מורכבת מפקחים נפלאים ומקסימים, אך אלו מעטים מדי. מספר התושבים גדל ואילו כמות הפקחים קטנה ושעות העבודה שלהם קוצצו.
"הבעיה הגדולה מכל, הם עובדים ופועלים בשעות בהן נמצאים מרבית התושבים מחוץ לעיר. כאשר יורדים התושבים להשליך אשפה ברחוב או כאשר הם יוצאים לטיול בשש וחצי בבוקר, רוב הסיכוי שהם לא יפגשו פקח. לא רק שאין אכיפה מספקת, אלא שגם אין הרתעה.
"תושבים רבים חוששים להחנות אפילו לדקה במרכז העיר, לעומת זאת היד שמשליכה את האשפה כל בוקר על המדרכה, היד שלא אוספת את הצואה מסביבת גן הילדים אינה רועדת.
"חמור מכך, גם לאור יום (לדוגמה בסביבת הספרייה העירונית) מושלכת אשפה ויד הפקחים קצרה מלהושיע.
"איני מצפה לניסים ברור לי שלא יהיה פקח בכל מקום- אך אני מקווה כי תבין שיש צורך מהותי בשינויים בכל הקשור ליצירת אכיפה בתחומי הניקיון.
"בנוסף קיימת תחושה כי אין בעיר גורם אשר מאתר באופן יזום מפגעי ניקיון ואשפה ודואג לטפל בהם - ערימת אשפה שתושלך ברחוב לא תפונה אלא אם תהיה פניה מצד התושבים למוקד- איפה הסיור? מנהל האזור?
"מדוע המוקד סוגר פניות תוך שליחת הודעה טופל ואינו מוודא מול התושב שאכן כך נעשה? פקחים, אכיפה שילוט סיור, ברור שאלו עולים כסף אך הם יכולים לאורך זמן ליצור שינוי. כל פינוי לא מתוכנן של ערימת אשפה, או עבודת מנוף עולים לעירייה ולתושבים כסף רב עוד יותר ויוצרים עומס מיותר על המוקד.
"אני מזמין אותך לצאת לרחובות העיר לצעוד ברגל ולראות במו עינייך את מפגעי האשפה הקבועים והליקויים הדורשים טיפול. אני מקווה שתקרא את דברי בתשומת לב, ותטפל ביחד עם מנכ"ל העירייה ועובדי העיריה המסורים בדברים הדורשים תיקון וטיפול".
תגובת עיריית רחובות: הפניות תתקבלנה ותיבדקנה לגופו של עניין. עם זאת, חשוב להדגיש כי עיריית רחובות משקיעה רבות בשדרוג ניקיונה של העיר, וניתן לראות זאת הן בממצאים בשטח, והן במעקב ההדוק והיחס לכל פנייה שמתקבלת בנושא זה.
"נקבעה תכנית ניקיון חדשה לרחוב הרצל, נוספו עובדי טיאוט, נוספו מאות אשפתונים ברחובות ואנו מתכננים רכישת רכבי טיאוט נוספים.
"יתרה מזאת, הוספנו כוח אדם לפיקוח ואנו מקיימים פעולות לשטיפת מדרכות וכבישים בכל רחבי העיר על פי תכנית העבודה.
"אנו מתייחסים בכובד ראש לכל הערה שאנו מקבלים, נפגשים עם התושבים, מקשיבים לטענותיהם ונשמח לעשות זאת גם בהמשך במטרה להעלות רעיונות משותפים נוספים".