אתר בנייה ברחובותאתר בנייה ברחובות
אתר בנייה ברחובות
(אתר בנייה ברחובות)
נתונים שפורסמו לאחרונה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) ומתייחסים לכמות הדירות שנבנו ברחבי הארץ במהלך העשור האחרון, מציבים את רחובות במיקום מכובד למדי: העשירית ברשימת הערים והיישובים בישראל.
על פי נתונים אלה, במהלך שמונה השנים האחרונות, בין חודש יולי 2012 לחודש יולי 2019, נבנו ברחובות 7,208 דירות חדשות, מתוך סך כללי של 302,700 דירות שנבנו ברחבי הארץ כולה באותה התקופה.
עוד מגלים הנתונים, כי מספר הדירות הכולל בכל היישובים בישראל נכון למועד הבדיקה על ידי למ"ס בחודש יולי השנה, עומד על 2.679 מיליון דירות.
נתונים מעניינים נוספים הנוגעים לרחובות, קשורים בכמות בנייני המגורים בהם יש דירה עד שתיים למגורים, כלומר בתים פרטיים או בנייני מגורים קטנים ונמוכים שנבנו לפני שנים רבות.
אנשי הלמ"ס מצאו כי בין 16 היישובים הגדולים בישראל המונים מעל 100 אלף תושבים, ממוקמת רחובות במקום החמישי במדד זה.
על פי נתון זה, ברחובות נמצאים לא פחות מ־2,789 מבנים בהם יחידה אחת או שתיים למגורים (48 אחוז מסך כל המבנים בעיר) ועל פי ההסבר שמספקים אנשי הלמ"ס, הדבר קשור לעובדה שהעיר היא אחת מתוך מספר מצומצם של ערים בישראל, כמו פתח תקוה, ראשון לציון וכפר סבא, שבתחילת דרכן נחשבו ל'מושבות', בהן נבנו רק בתים פרטיים.
בניגוד לרחובות, ראשון לציון אינה ממוקמת במקום גבוה במדד יחידות הדיור הקטנות, בעיקר משום שבעשור האחרון נבנו בה עשרות מגדלי מגורים, שבכל אחד מהם עשרות יחידות דיור.
נתון מעניין נוסף, המציב את רחובות במקום ה־13 מבין 16 הערים הגדולות, הוא בכמות בנייני המגורים בהם בין 11 ל־20 יחידות דיור (בניינים סטנדרטיים שבין ארבע לשש קומות): על פי נתוני הלמ"ס, בשטח העיר 738 מבנים כאלה, המהווים 12.8 אחוז מסך כל המבנים בעיר.