בצעד חריג נכנסו בשבוע שעבר לדירותיהם כמה מרוכשי דירות חדשות בפרויקט בנייה ברחובות, וזאת על אף שלא קיבלו אישור לכך.
מי שהוביל את המהלך היו כמה מחברי ועד הפעולה של קבוצת דיירים בשני הבניינים החדשים, הממוקמים ברחוב בר כוכבא בעיר, שהפיצו הודעה בקרב רוכשי הדירות ובה בקשה מהדיירים להגיע לבניין ולהיכנס אל הדירות.
עוד התבקשו הדיירים ששיתפו פעולה עם המהלך, לתעד את כניסתם לדירה, ומרגע כניסתם להחליף את מנעול דלת הכניסה, פעולה שביצעו דיירים בודדים ששיתפו פעולה עם המהלך.
ההחלטה לנקוט בצעד זה התקבלה לאחר שחברי ועד הפעולה של הפרויקט הבינו כי למרות שכבר בחודש נובמבר השנה התקבל מהעירייה טופס ארבע המאשר את איכלוס הדירות החדשות, אין בכוונת הקבלן המבצע לאפשר כניסה לדירות במהלך השבועות הקרובים.
"זה הרתיח חלק מהדיירים, והם החליטו לשתף פעולה עם הוועד, דבר שרבים העדיפו שלא לעשות, מחשש שיסתבכו", אומר רוכש דירה בפרויקט, שהעדיף מצדו שלא לשתף פעולה עם תוכנית הוועד. "אנחנו חושבים שיש בעיה בהתנהלות מול החברה ונעשה מה שצריך במסגרת החוק כדי לטפל בנושא, ועם זאת אני חייב לציין כי הצעד שעשו חלק מהדיירים הוא דבר שאפשר להבין אותו, מאחר ואנשים שילמו ממיטב כספם על הדירות והם מרגישים שיש פה סחבת".
בנוסף להוראות הכניסה לדירות, התבקשו בעלי הדירות שנכנסו לנכסים החדשים לשמור על הציוד בדירות אם יש ציוד שכזה, כגון חומרי בניין או כלי עבודה, ובכל מקרה לתעד את המצב בדירה בשלב הכניסה כדי למנוע אפשרות של תביעות מצד חברת הבנייה בעתיד.
עוד הובטח לנכנסים לדירות כי ועד הפעולה דואג לשמור על קשר מול נציגי חברת הבנייה, כדי לאפשר בהקדם האפשרי איכלוס מלא של הפרויקט.
למרות בקשות חוזרות, מחברת הבנייה טרם התקבלה תגובה.