תושב העיר תובע את עיריית רחובות בטענה שהופקע ממנו חלק משטחו הפרטי לטובת צרכי ציבור, בפועל הוא גילה שהעירייה השכירה את השטח לחברות סלולר והיא מרוויחה מכך כסף.
1 צפייה בגלריה
שטח המחלוקת ברחובות
שטח המחלוקת ברחובות
שטח המחלוקת ברחובות
(צילום: שירות מיינט)
התובע הוא הבעלים של מחצית מחלקה שנמצאת בצמוד לצומת הכניסה לרחובות על דרך מנחם בגין. החצי השני של הקרקע שייך לקרובת משפחתו. על הקרקע רשומה הפקעה לטובת העירייה, בהודעה שפרסמה בשנת 2006, בעת ההפקעה, נרשם כי היא מתבצעת בהתאם לתוכנית מתאר מקומית בשם רח/2111 וכי מדובר על הפקעת שטח לטובת צרכי ציבור.
בהתאם לאותן התוכניות שמכוחן בוצעה ההפקעה, מטרת ההפקעה היא לצורכי דרכים, אזור חקלאי ומערכות תשתית. אך בניגוד גמור למטרה אשר לשמה אושרה ובוצעה הפקעת המקרקעין לטובת העירייה, התברר לתובע כי הלכה למעשה, העירייה אינה עושה שימוש במקרקעין לצרכי ציבור כלל ועיקר.
על פי כתב התביעה שהוגש העירייה פועלת להעשרת קופתה שלא כדין ועל חשבון התובע באמצעות השכרת המקרקעין או חלק ממנו לחברות תקשורת לשם הקמת והצבת אנטנות סלולריות בתמורה לתשלום או דמי שכירות חודשיים.
התובע גילה כי בשנת 2015 הוקמה אנטנה אחת והשנייה הוקמה בשנת 2017, כשגילה את הדבר פנה לעירייה וביקש לקבל העתק של ההסכמים מול חברות הסלולר, אך עד למועד זה לא התקבלו אצלו ההסכמים והוא בלית ברירה הגיש את התביעה.
בתביעתו דורש התובע כי ישולמו לו 596,700 שקלים על פי חישוב שערך בדבר חוזי שכירות חודשיים בתחום הסלולר. הוא דרש בתביעתו שבית המשפט יורה גם לחברות הסלולר לצאת מהנכס שלו או לחילופין שיבואו עמו בהסכמי השכירות ושיינתן צו המורה על כך שהעירייה תיתן לו את כל ההסכמים מול חברות הסלולר.
מעיריית רחובות נמסר בתגובה: "לכשיתקבל כתב התביעה בעיריית רחובות העירייה תטען את טענותיה בבית המשפט כמקובל".