פח למחזור בקבוקים. צילום: עיריית רחובותפח למחזור בקבוקים. צילום: עיריית רחובות
פח למחזור בקבוקים. צילום: עיריית רחובות
(פח למחזור בקבוקים. צילום: עיריית רחובות)
מבצע כפול: בתקופה הקרובה יבצע האגף לחזות העיר בעיריית רחובות החלפה הדרגתית של כל פחי המחזור המרכזיים בעיר לאיסוף בקבוקי פלסטיק, המוצבים בשטחים הציבוריים. מלבד מראה אחיד לכל פחי המחזור בעיר יגדל גם מספר פחי מחזור הבקבוקים בעיר, שכן במסגרת המבצע יוצבו פחים נוספים מעבר להיקף הפחים הקיים.
בשיתוף תאגיד המחזור אלה, העירייה תחליף ותוסיף עמדות מחזור חדשות לבקבוקים, במטרה להגדיל את היקף המחזור בעיר ולהקטין את נפח הפסולת להטמנה.
בנוסף, יוצבו באזורים אלה סוגי פחים חדשים שעד היום לא היו פרוסים ברחבי העיר כגון פחים לאיסוף קרטונים, פחים לאיסוף סוללות, פחים לאיסוף פסולת אלקטרונית גדולה יותר ופחים לאיסוף נורות בשלב הבא. בסיום הצבת כל סוגי הפחים, מיקומם יועלה למפה מיוחדת באתר העירייה, על מנת להקל על התושבים באיתורם.
מיחזוריות הבקבוקים סומנו במספרים סידוריים במטרה להקל על הדיווחים למוקד ובכלל, בכל הקשור לפינוים ו/או לתלונות על מתקנים שבורים. המספור על גבי העמדות יהיה לפי מספור רץ, כאשר כל תחום מחזור מקבל מספר נפרד לצורך זיהוי.
עמדות איסוף הבקבוקים יופיעו תחת ספרת ביקורת 1 ולכן, כל המחזוריות יסומנו כך: 1-000 .
הפריסה החלה לפני כשבוע, וצפויה להמשך באופן הדרגתי בחודשים הבאים, עד אשר באמצע שנת 2020 יוחלפו כל העמדות הישנות בעשרות עמדות חדשות.
יניב מרקוביץ' | צילום: דוברות עיריית רחובותיניב מרקוביץ' | צילום: דוברות עיריית רחובות
יניב מרקוביץ' | צילום: דוברות עיריית רחובות
(יניב מרקוביץ' | צילום: דוברות עיריית רחובות)
עו"ד יניב מרקוביץ', סגן ראש העיר ומחזיק תיק חזות העיר: "אנו פועלים בכל גזרה אפשרית במטרה להפוך את רחובות לנקייה וירוקה יותר. לצד פעולות הניקיון, יש להגביר את המודעות לחשיבות המחזור ולהקטנת נפח פסולת. המהלך של סימון עמדות המחזור במספור תקל על התושב בדיווח למוקד ועל העירייה בכל הקשור לפיקוח על פינוי הפחים."