גן ילדים. פעוטון. אילוסטרציה: shutterstockגן ילדים. פעוטון. אילוסטרציה: shutterstock
גן ילדים. פעוטון. אילוסטרציה: shutterstock
(גן ילדים. פעוטון. אילוסטרציה: shutterstock)
מכתב התראה שנשלח על ידי הנהגת ההורים ברחובות לעירייה לפני עתירה מנהלית מצביעה על התנהלות שאינה תקנית לכאורה, בכל הנוגע לגביית תשלומי ההורים בגני הילדים בעיר. "לא ייתכן שהמשיבה גובה כספים המגיעים לחמישה מיליון שקלים בשנה ומסרבת להציג להורים או למי מטעמם מה עלה בגורל כספים אלו".
השבוע התקבל בעיריית רחובות וברשת חוויות מכתב התראה לפני הגשת עתירה מנהלית בגין אי מסירת דו"חות כספיים הנוגעים לגביית תשלומי הורים של גני הילדים בעיר רחובות.
למכתב המדובר צורפה טיוטה סופית של עתירה מנהלית המיועדת להיות מוגשת בבית המשפט בימים הקרובים, ובה חבר הנהגת ההורים העירוני מיקי מרקוביץ דורש על פי חוק חופש המידע שעיריית רחובות או חברת חוויות יגישו את הדו"חות הכספיים המדוברים.
על פי טיוטת העתירה, מרקוביץ פנה לרשת חוויות ולעיריית רחובות בבקשה ע"פ חוק חופש המידע לקבל את הדוחות הכספיים של תשלומי ההורים וסורב בטענה כי חוויות אינה עומדת בהגדרות סעיף 2 לחוק חופש המידע. לטענת העותר, חברת חוויות עומדת בסעיף 2 כיוון ש-94% ממניותיה הן באחזקת חברה בשם יונייטד ישראל אפיל שבבעלות הסוכנות היהודית, והסוכנות היהודית הנה חברה ציבורית.
חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא תשלומי הורים קובע כי: "גביית תשלומי הורים תיעשה אל ורק על ידי המוסד החינוכי או הרשות המקומית/הבעלות על המוסד החינוכי. גבייה באמצעות גוף אחר אינה מותרת". כמו כן, קובע חוזר מנכ"ל כי האחראים לפיקוח השוטף והסדיר של גביית הכספים ועל ניהולם מוטלת על הרשות המקומית.
בעיר רחובות תשלומי התלמידים שילדיהם נמצאים בגני הילדים ורשומים לצהרוני רשת חוויות, נגבים על ידי רשת חוויות, לכאורה בניגוד לחוזר מנכ"ל משרד החינוך. "לא רק שהדבר מהווה הפרה של חוזר מנכ"ל הגם שנעשתה התניית שירות בשירות כאשר הורים שרשמו את ילדיהם לצהרונים וביקשו לשלם בכרטיס אשראי, תשלומי התל"ן (תוכנית לימודים נוספת) נגבו מהם באופן אוטומטי – מבלי שניתנה הסכמתם המפורשת לכך".
בעתירה נכתב: "לא ייתכן שהמשיבה גובה כספים המגיעים לחמישה מיליון שקלים בשנה ומסרבת להציג להורים או למי מטעמם מה עלה בגורל כספים אלו. לא ייתכן שכספים שנגבים מהורים ואמורים לשמש את הרשות המקומית לצורך מתן שירותים לילדי העיר, יוחבאו בתוך חברה פרטית שבדירקטוריון שלה יושבים חברי מועצת העיר ומשתמשים בכספים ללא כל שקיפות וללא כל ביקורת".
בעתירה, שכאמור עדיין לא הוגשה, והיא תוגש אם הדוחות לא יינתנו כפי שהתבקש במכתב לעירייה ולחוויות השבוע, נדרש מבית המשפט להורות לעירייה ולרשת חוויות למסור לעותר את הדוחות הכספיים ולהשית עליהם הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.
מהנהגת ההורים העירונית נמסר: "אנו רואים חשיבות רבה בקבלת דו"ח שקיפות לשימוש בכספי הורים, לכן היא פועלת לקדם זאת במגוון דרכים מתחילת השנה. על פי הנחיות משרד החינוך הנהגת ההורים זכאית לקבל דו"ח מפורט על תשלומי ההורים בגני הילדים הנגבים ע"י רשת חוויות עבור העירייה. לאחר שלא עלה בידינו לקבל את המידע בדרכים המקובלות נאלצנו, בעל כורחנו לפנות לאפיק המשפטי. אנו תקווה כי בעקבות עתירה זו נוכל לקבל את מבוקשנו ולדאוג לרווחת כל הורי ילדי הגנים בעיר".
תגובת רשת חוויות: "הפנייה התקבלה ותענה בדרכים המקובלות".
טרם התקבלה תגובת עיריית רחובות נפרסמה כשנקבלה.