כשברקע מספר אירועי אלימות ורצח שהתרחשו בחודשים האחרונים, יצאה השבוע לדרך תכנית לטיפול בצרכי נוער בסיכון בשכונת כפר גבירול. התכנית נוצרה כחלק מתהליך מתמשך של טיפול בצרכים שעלו מהשטח.
כפר גבירול | צילום: שי אלבלינגכפר גבירול | צילום: שי אלבלינג
כפר גבירול | צילום: שי אלבלינג
(כפר גבירול | צילום: שי אלבלינג)
בבניית התכנית היו שותפים האגף לשירותים חברתיים, אגף החינוך, רשת חוויות, הרשות למלחמה באלימות, סמים ואלכוהול, תוכנית 360 ועוד.
בעירייה מדווחים שבשלושת החודשים האחרונים נערך מיפוי מקיף של כל הצרכים של נוער בסיכון בשכונה, והוכנה תוכנית מקצועית מפורטת שמעניקה מענה מקיף לתחום. התוכנית מבוססת על מודל של עבודה בשותפות של כל הגורמים הרלוונטיים הפועלים בשכונה.
התכנית כוללת כאמור שיתוף פעולה של כל הגורמים הפועלים בשכונה- כך שיהיה מענה מקיף וכולל לכל צרכי נוער בסיכון בשכונת גבירול, והמטרה: למנוע אירועי אלימות עתידיים וטיפול בקשיים מקומיים.