הרחק מעיסוקיו הבוערים הנוגעים לענייניה של העיר, פנה לאחרונה ראש עיריית רחובות רחמים מלול לבית המשפט, ובצעד חריג הגיש קובלנה פלילית פרטית נגד תושב העיר דן כוכבי, בטענה כי הוא מוציא את דיבתו רעה. "הפכתי לנרדף", טוען השבוע כוכבי בתגובה.
אחרי שנים של טענות שהוחלפו בין הצדדים ושפע של הליכים מסורבלים שהעסיקו לעייפה את מערכת המשפט, נראה כי בקרוב ייפגש האזרח מספר אחת בעיר, מלול, עם איש מהשורה, כוכבי, לפגישה שעלולה להפוך לעימות חזיתי באולם בית המשפט. על הפרק: הליך משפטי חריג שהוגש על ידי מלול לבית המשפט בעיר, בטענה כי לא נותרה לו כל ברירה, אחרי שכוכבי העליל עליו עלילות וביזה את שמו לכאורה. "כראש עיר שמי הטוב הוא הנכס החשוב ביותר העומד לרשותי", טוען מלול בקובלנה שהגיש.
"תביעה מופרכת" בין העירייה לכוכבי מתנהלים כבר מספר שנים הליכים משפטיים רבים, כשכוכבי בן ה־67 מנסה דרך עתירות, תביעות, בקשות וצווים להשיג את מבוקשו, בכל הנוגע לקרקעות השייכות לו לטענתו, ושעליהן יש מחלוקות מול העירייה. באחד מהליכים אלה, שנדון בבית המשפט ברחובות לפני כשנה וחצי, טען כוכבי כי עיכוב בהליך תכנוני של העירייה, שנעשה על ידה ביודעין, הוא זה שמנע מאשתו לממש את זכויות הבנייה שנקבעו באותה תוכנית, וכן מנע ממנה לקבל היתר בנייה לשיפוץ שתי דירות הנמצאות ברשותה.
"זוהי תביעה מופרכת לתשלום פיצויים, רק בשל כך שאשתו של כוכבי גילתה כי היא מכרה את חלקתה במחיר נמוך יותר מהמחיר שבו נמכרו הנכסים הסמוכים", טוען מלול בקובלנה שהגיש.
ואולם, מהקובלנה הפלילית עולה, כי מה שככל הנראה שבר את גב הגמל ועורר את חמתו של ראש העירייה, היה המכתב ששלח כוכבי לסגן המתכננת המחוזית, לגביו טוען מלול כי הוא כולל שורה של האשמות המייחסות לו מעשים לא כשרים לכאורה. מהאמור בקובלנה עולה כי כוכבי התייחס בין היתר מתייחס כוכבי לחממה חקלאית שבבעלותו, שלגביה טען כי יש לו הסכם עם העירייה בנוגע להסדרי סלילת כביש היציאה והכניסה אליה. לטענתו, העירייה מנסה לכאורה להפר את החוזה החתום שיש לה מולו. "על פי הנחזה מהתנהגות ראש העירייה עולה, כי הוא מפר בזדון את המוסכם ואת החוק, במטרה להשתלט על החממה כדי להתעשר מהעברתה לאנשי שלומו, לשם הקמת עסק של תחנת תדלוק", לשון המכתב ששיגר כוכבי לרשות התכנון המחוזית, כשהוא מכתב גם את היועץ המשפטי לממשלה, פרקליטות המדינה ושרת המשפטים.
בקובלנה נטען כי כוכבי טען במכתבו לקשר לכאורה בין מלול לראש העירייה לשעבר, שוקי פורר: "ראש העיר ממשיך את דרכו הרעה של מורו ורבו ראש העיר הקודם פורר, שסולק מתפקידו בקלון, עם הרשעה בטוהר המידות, בכך שהוא מצפצף על החוק, על המוסכם ועל החלטות רשות התכנון".
מלול החליט שאין בכוונתו להבליג, ובמסגרת הקובלנה הפלילית הוא מאשים את כוכבי בהוצאת דיבתו ומבקש מבית המשפט שיורה לכוכבי לתקן את כל הפרסומים הנוגעים בענייניו.
"אדם נרדף" מביתו בשכונת מרמורק, שאותה הוא מתעקש לכנות 'כפר', לזכר אותם ימים שבהם רחובות עוד לא הייתה על המפה ומרמורק הייתה מקום המפלט לעולי תימן שהגיעו מהמושבה כנרת, נאנח כוכבי ומביע תמיהה על החלטת מלול לפתוח נגדו בהליך משפטי.
כוכבי מספר, כי עד לפני שבע שנים לערך, הוא עוד היה נחשב לאחד מתומכיו של ראש העירייה, כשהוא מעיד על עצמו כי פעל לבחירתו בקדנציה הראשונה. "למרבה הצער גיליתי שזה לא האיש שהחלטתי ללכת איתו. הייתה לי ביקורת כלפיו והתחלתי לנהל נגדו מאבק ציבורי וחברתי", הוא אומר. לדבריו, מהרגע שגילה שורה של "אי סדרים" לכאורה בהתנהלותו של ראש העירייה, הוא הפך לאויבו של מלול. בהמשך איבד את תואר עורך הדין שנשא עד אז. "הפכתי לאדם נרדף, הוכרזתי כפושט רגל ובגלל זה הרישיון והחברות שלי בלשכת עורכי הדין הופקעו ממני".
כוכבי טוען, כי המכתב שעליו מלין ראש העירייה, ובגינו, כך נראה, החליט להגיש נגדו את הקובלנה, נכתב במסגרת ההליך המשפטי שהוא מנהל נגד העירייה. "גם החוק מכיר בהגנה שיש לאדם שמתבטא תוך כדי ההליך שהוא מנהל".
כאמור, בין העירייה לכוכבי ממשיכים להתנהל גם בימים אלה הליכים משפטיים נוספים, ובעבר אפשר היה למצוא תביעות בענייני חובות ארנונה ומים וכן תביעת פיצויים בטענה למכירת נכסים במחירים נמוכים יותר מהשווי הממוצע בשוק. "הגיעה לי הנחה על מים שבהם אני עושה שימוש לחקלאות. יש לי אישור מנציבות המים, אבל הוא (מלול-ג.ס) לא רצה להכיר בזה. במקרה אחר הופקעה ממני קרקע והעירייה סירבה לשלם לי על פי תוכנית המתאר שיש בשטח", טוען כוכבי. זה נראה כמו עימות אישי ביניכם.
"לא הייתי קורא לזה אישי, הרי פעלתי ותמכתי בבחירתו, אבל ברגע שגיליתי שזה לא האדם שבחרתי, החלטתי לעשות סיבוב פרסה, אז ראש העירייה עשה שימוש לרעה בסמכות שיש לו והחליט לפעול נגדי"
פרסום ראשוני: 14:12 , 12.11.15