במרץ 2006, תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. השינוי המרכזי אשר התיקון הביא עימו כולל את האפשרות למתן ייפוי כח מתמשך ומתן הנחיות של אדם לגבי מה יעשה ברכוש שלו וכיצד העניינים שלו יטופלו, לרבות טיפול רפואי בגופו במידה והוא יגיע למצב שבו הוא לא יהיה כשיר לקבל החלטות אלה באופן עצמאי. לרוב מי שעוסק בכך הינם עורכי דין לענייני משפחה אשר מיומנים בנושא.
מהו ייפוי כוח מתמשך?
ייפוי כח מתמשך הוא בעצם מסמך משפטי אשר מאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו כל העניינים שלו בעתיד ובמידה והוא יגיע למצב שהוא לא יכול לטפל בהם בעצמו. זאת כמובן בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי כח מתמשך. יתרון מרכזי של ייפוי כוח הוא האדם שממנה, בוחר מרצון בשלב שבו הוא מבין ויכול לקבל החלטות שקולות והגיוניות מי הוא רוצה שיטפל בענייניים שלו וכיצד היה רוצה שיטופלו. העניינים שלו כוללים כמובן את כל העניינים האישיים, לרבות העניינים הרפואיים והרכושיים פן מלא או חלקי.
1 צפייה בגלריה
רחל שחר
רחל שחר
רחל שחר
(צילום: רחל שחר עורכי דין לענייני משפחה לייפוי כוח מתמשך)
על מיופה הכח לפעול בהתאם להנחיות המדויקות של מיפה הכח. יש לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין או בפני בעל מקצוע בייפוי כוח רפואי כי הוא מסכים לתוכן של ייפוי הכוח המתמשך, אלא במקרה שבו ישנה בעיה כלשהי שבגינה מיופה הכח לא יכול להוציא את ההנחיות של מיפה הכח לפועל בשל סיבות כגון: פגיעה חמורה בממנה או פעולות בלתי חוקיות, במקרה שכזה מיופה הכוח יכול לפנות לבית המשפט על מנת שיורו לו כיצד לפעול.
סוגי ייפויי כוח מתמשכים
כל אדם יכול לקבוע ייפויי כח מתמשך בעניינים אישיים אשר מתייחסים לרווחה האישית שלו, לצרכים היום יומיים שלו, לעניינים הגופניים שלו, לעניינים החברתיים וכוד. כמו כן, ניתן לערוך ייפוי כח מתמשך רפואי אשר מתייחס לעניינים הבריאותיים של האדם בלבד.
סוג נוסף של ייפוי כח מתמשך הוא ייפוי כח בענייני רכוש הכולל את כל מה שקשור לטיפול בנכסים ובהתחייבויות של האדם.
הממנה יכול לקבוע כי מיופה הכח הוא האדם שיהיה מוסמך לקבל כל החלטה עתידית ולהשאיר לו את שיקול הדעת לגבי התוכן של ההחלטות או שהוא יכול לפרט באופן ספציפי מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים באמצעות קביעת הנחיות מקדימות.
איך עורכים ייפוי כוח מתמשך?
על מנת לערוך ייפוי כח מתמשך יש לבחור עורך דין מקצועי לענייני משפחה אשר עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי. ייפוי כח מתמשך יש להפקיד אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים באמצעות הפקדה מקוונת על ידי עו"ד בעל כרטיס חכם או באופן אישי על ידי הממנה. לאחר שהאפוטרופוס הכללי יקבל את העותק המקורי של הבקשה הוא יטפל בה ובסוף הטיפול תשלח הודעה לממנה עם העתק לעורך הדין על אישור או דחיה של בקשת ההפקדה.
אם אתם מחפשים עורך דין מיומן הנחשב לבין הטובים בתחום עורכי דין לענייני משפחה עבור ייפוי כוח מתמשך או עבור קבלת החלטות הנוגעות לירושה, חתימה על צוואה ועוד, כדאי תבחרו את עורך דין לענייני משפחה רחל שחר אשר ידועה כטובה והמקצועית ביותר ועברה הסמכה בתחום ייפוי כוח מתמשך.