הבחירות מתקרבות, ווועדת הבחירות המרכזית נדרשת לטפל גם בעתירות העוסקות בנושאי תעמולת בחירות. אחת מהן הייתה עתירה שהגיש חבר האופוזיציה במזכרת בתיה, גבי גאון, בטענה שמאיר דהן, ראש המועצה המכהן, השתמש בנכס ציבורי לצרכי תעמולת בחירות, והתכוון לעמוד הפייסבוק של דהן.
בעתירתו טען גאון, המתמודד לראשות המועצה מול דהן, שדף הפייסבוק "מאיר דהן לראשות מועצת מזכרת בתיה" הנו משאב ציבורי שהפעילה המועצה וממנה, וכי ראש המועצה ניכס לעצמו את הדף לצרכי הבחירות. בכך לדבריו, עשה שימוש בנכס ציבורי לצרכי תעמולה. המועצה המקומית, באמצעות משרד עוה"ד עפר שפיר ושות', טענה כי מדובר בדף פרטי של ראש המועצה.
הטענה הסתמכה על תקנון שפורסם בדף הפייסבוק של דהן, ובו נטען לכאורה שהדף ציבורי. במענה לטענה זו אמר דהן כי מדובר בדף פרטי שמופעל על ידו, וכי המועצה לא השקיעה בו מעולם ואינה משקיעה משאבים בדף, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. על העתקת תקנון המועצה לדף הפייסבוק הסביר דהן כי הדבר נעשה בשוגג והטעות תוקנה.
בפסק הדין קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט אברהם טל, כי העותר, גאון, לא עמד בנטל המוטל עליו ולא הפריך את חזקת התקינות המנהלית העומדת למועצה בסוגיית המימון וההקמה של דף הפייסבוק.
בנוגע לראש המועצה התקבלה טענת דהן כי העלאת התקנון ללא עריכתו והתאמתו נעשתה בשוגג, ובשל כך פסק בית המשפט לחובת ראש המועצה הוצאות בסך של 1500 שקלים.
"השופט נתן גושפנקא לעובדה כי ניהלתי דף פייסבוק רשמי על חשבוני במשך כל הקדנציה למרות שיכולתי לממן אותו בכספי הציבור", אמר דהן על ההחלטה, והוסיף: "זו הסיבה שעמדתי התקבלה. הוכחתי הפוך מטענת העותר, שאני זהיר בכספי ציבור לאורך כל הקדנציה ולא רק בתקופת בחירות".